БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Оценка за съответствие на инвестиционни проекти
Изготвяне на комплексен доклад относно оценка за съответствието и спазване на изискванията за безопасност, предвидени в чл.169, ал.1 от ЗУТ и изискванията на чл. 142 от ЗУТ, на проектите с цел одобряване на проектна документация и издаване на Разрешение за строеж.
Нашата роля е да осигурим на Клиента:
  • Пълнота в обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  • Прилагането и спазването на правилата и нормативите за устройство на територията, съгласно изискванията по чл.169 от ЗУТ.
  • Взаимната съгласуваност между частите на проекта, както и за пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени