БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Технически Паспорт
Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно чл.176а от ЗУТ и Наредба 5 от 2006г. за съставяне на технически паспорти на строежите. Дарис изготвя технически паспорт на строежа и го предоставя за зaверка на органите на Общинската администрация и Агенцията по кадастър. Основа за съставяне на технически паспорт е окончателния доклад на консултанта.
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени