БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Инвестиционнотo проектиране
Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:

Предварително инвестиционно проучване;
Задание за проектиране;
Изготвяне на идеен проект;
Изготвяне на технически проект;

Предварително инвестиционно проучване
Предварителните проучвания имат за цел да разкрият възможните икономически и технически решения за изпълнение на инвестиционния проект.

Задание за проектиране
Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, сързани с:

  1. Изискванията към обекта;
  2. Фази на проектиране;
  3. Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
Изготвяне на идеен проект
  1. Чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;
  2. Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;
Изготвяне на технически проект
  1. Окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични решения;
  2. Обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;
  3. Технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения;
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени