БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
УСТОЙЧИВИ СГРАДИ И DGNB СЕРТИФИЦИРАНЕ

УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО

DGNB одити - администриране на проекти за сертифициране по системата DGNB

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Устойчиви сгради

Световните тенденции за намаляване на отпечатъка върху околната среда, както и стремежът за все по-високо качеството на средата, в която живеем и работим, налага интегриран подход при реализирането на инвестиционните ни проекти. За постигането на тези цели е необходимо постигането на оптимално решение между взаимозависими аспекти като:

  • Природни ресурси
  • Околна среда
  • Комфорт и здравословна среда за обитатели и посетители
  • Качество на изпълнение
  • Запазване стойността на активите в бъдеще
  • Оптимални разходи по време на целия жизнен цикъл на сградата

Гарант за ефективното интегриране на тези аспекти е целенасоченото управление и администриране на всички процеси при реализацията на инвестиционните намерения.

 

Ползи от устойчивото строителство за инвеститори и обитатели

 Разходи за проектиране и строителство

Все повече изследвания и анализи показват, че не е задължително устойчивите сгради да струват повече, особено когато стратегията за управление на проекта е съобразена с всички аспекти още от самото начало.

 Стойност на активите

С повишаване на информираността на инвеститори и обитатели относно въздействието върху околната среда,  социалните последици на сградната среда, ефекта върху здравето и работоспособноста на обитателите, сградите с по-добри показатели за устойчиво строителство ще се радват на по-добра пазарна реализация.

Различни проучвания във все повече страни показват, че зелените сгради могат по-лесно да привличат наематели и да получават по-високи наеми и продажни цени.

 Оперативни разходи

Ефективните сгради пестят средства чрез използване на по-малко енергия и ресурси и по ниски разоди за експлоатация и подръжка. За постигане на предвидените икономии и съответно разумни срокове на откупуване на направените инвестиции , високо-ефективните сгради трябва да бъдат с ефективно управление и добро сътрудничество между собственици и обитатели.

 Здравословна среда и продуктивност на работното място.

Продуктивността на работното място и здравето на обитателите зависи от качеството на сградната среда. Подобряването на качествата на вътрешната среда има директно отражение върху производителността и съответно възвращаемостта от най-ценния актив на всяка компания - нейните служители.

 Управление на риска

Показателите за устойчивост са фактор, който може да окаже съществено влияние върху доходите от наеми и бъдещата стойност на недвижимите имоти, което на свой  ред се отразява на възвръщаемостта на инвестициите. Регулаторните рисковете стават все по-очевидни в страни и градове по света, със все по-строги строителни норми и закони, рестриктиращи неефективните сгради. Промяна в нагласите на наемателите и на факторите за оценка на риска на инвеститорите  може да преведе до риск от морално остаряване на неефективните сгради.

Чрез грижата за средата в сградите, квартала и града можем да допринесем значително върху основни приоритети като въздействие върху околната среда, енергийна сигурност, опазване на ресурсите на планетата, дългосрочна устойчивост и качеството на живот.

 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени