БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
За Нас
Дарис предлага консултантски и проектантски услуги в областта на строително-инвестиционния процес.

Нашата цел е да осигурим максимално улеснение и увереност на възложителя при реализацията на своя инвестиционен проект.

Ролята ни е да гарантираме качеството на изпълнение на проектантските и строителни дейности по време на строително-инвестиционния процес и постигане на минимални срокове при оптимални разходи за реализирането и експлоатацията на крайния продукт.

За постигането на сигурност и надеждност на предлаганите услуги, нашият екип се състои от опитни инженери, архитекти и консултанти, с отношение към всички детайли и визия за цялостния инвестиционен процес.

Дарис е лицензиран консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, за което има издаден Лиценз № ЛK - 000186/ 19.10.2004 от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Фирмата е вписана в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност с Удостоверение № 00219 / 27.07.2010 г. от Агенцията по енергийна ефективност.

Дарис е въвела системата си за управление в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008, за което има издаден Сертификат № 28925/13/AN от сертифициращ орган - Rina с обхват “Управление на инвестиционни проекти, инвестиционно проектиране, надзор в проектирането, строителен надзор, обследване за енергийна ефективност на сгради”

 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени