БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Проекти
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР / ДОКЛАДИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ
 1. Жилищна сграда и външни връзки, Адрес:гр. София, ул. Нишава № 123;
 2. Жилищна сграда на осем етажа, външни В и К отклонения, външно електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка.  Адрес: гр. София, бул. Сливница № 200;
 3. Търговски комплекс, външни В и К отклонения, електрозахранване, външно топлозахранване, абонатна станция и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов 24;
 4. Жилищна сграда на 3 етажа, външно водопроводно отклонение и вертикална планировка. Адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон № 86; Изготвяне на технически паспорт
 5. Жилищна сграда с магазини и гаражи. Адрес: ул.Хмел №  5
 6. Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи. Адрес: УПИ XIV 162, кв.5, м. Драгалевска спирка гр. София.
 7. Сервиз, складове и офиси на фирма „ИПО” ООД. Адрес:ул.”Резбарска” 47, УПИ IV-1226,1274, кв.15а, м. НПЗ „Х. Димитър” по плана на гр. София, район „Подуяне” – СО
 8. Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи. Адрес: УПИ I-1273, кв. 20, м. „Изток – юг” по плана на гр. София, район „Изгрев” – СО
 9. Еднофамилна жилищна сграда. Адрес: УПИ XVII-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
 10. Еднофамилна жилищна сграда и ажурна ограда с H до 2,20m с плътна част 0.60m. Адрес:УПИ XV-1428, кв. 7, м. “Малинова долина – Обслужващи обекти на околовръстен път” по плана на гр. София, район „Витоша” – СО
 11. Жилищна сграда /M+4+A/, външни връзки и вертикална планировка. Адрес: гр. София, ул. „Ами Буе” № 2
 12. Жилищна сграда, външни връзки, външно електрозахранване. Адрес: УПИ I-348, кв. 250, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, район “Витоша” – СО
 13. Жилищна сграда. Адрес:  гр. София, бул. ”Арсеналски” № 65
 14. Жилищна сграда.  Адрес:  гр. София, ул. ”Мокренски Проход” № 33
 15. Жилищна сграда и Външни В и К връзки. Адрес: гр. София, район „Витоша”, ул. „Вихрен” № 38
 16. Апартаментен хотел. Адрес: гр. София, ул. „Московска” № 47
 17. Жилищна сграда, външни В и К връзки, външно електрозахранване с кабели НН и вертикална планировка. Адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Хан Омуртаг” № 84
 18. Пристройка към обект „Обслужваща едноетажна сграда – банков офис. Адрес: ул. „Акад. Борис Стефанов” № 9
 19. Преустройство и промяна на предназначението на триетажна жилищна сграда с кафе-аперитив в „ХОСПИС”. Адрес:УПИ VI-1969, кв. 19, м. „Модерно предградие” по плана на гр. София, район „Връбница” – СО, с административен адрес: ул. „367” № 28
 20. Контролер за базови станции на GSM оператор “GloBul”, Външни В и К връзки и вертикална планировка. Адрес:УПИ IV-229 за производствена обслужваща дейност, кв. 12А по плана на кв. „Тодор Каблешков”, гр. Пловдив
 21. Преустройство на жилищна сграда. Адрес: УПИ II-13, кв. 509, м. „Центъра” по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, район „Оборище”, ул. „Врабча” № 9
 22. Офис сграда с магазини, подземни гаражи и трафопост. Адрес: УПИ IV-8,9,11, кв.220, м. ”Западно направление”, по плана на гр. София, район „Възраждане” – СО
ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ / ЦЕНООБРАЗУВАНЕ
 1. Многофункционален комплекс "SAN STEFANO-PLAZZA". Адрес: УПИ III, кв.547, м."Центъра", зона А, гр. София
 2. Жилищна сграда с магазини и апартаменти. Адрес: гр. София, м. Дианабад, кв. 21А,  УПИ IV 1260 – бл.2
 3. Мултиплекс кино Арена
 4. Завод за производство на дървена дограма и кофражни платна, гр. Разлог
 5. Жилищна сграда за сезонно ползване- гр. Банско, УПИ IX-2416, кв.234a        
 6. Жилищна сграда за сезонно ползване- гр.Банско, УПИ VII-1001, кв.234a
 7. сезонни жилища в кв.39, Жилищна сграда "Старият-Несебър"
 8. ТЪРГОВСКО-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПAРКИНГ в У.П.И. І-3,11,12,13, кв.1,  м. "Гробищен парк" гр. Бургас
 9. Жилищни сгради с подземни гаражи в гр.София, КВ.8 , м. "Южен парк - III-та чст", Блок В
 10. Жилищни сгради, магазини, подземни гаражи, паркинги, УПИ I 839, IV 837 и III 838, кв.44, м."Разсадника-Бежанци",гр. София
 11. Жилищна сграда с магазини, офиси обекти за обществено обслужване и подземни гаражи в гр. София, парцел I 923, кв.8, м."Мотописта II част"
РПОИС / ПБЗ - ПЛАНОВЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
 1. Мегапарк София кв.8, нпз Изток, м. Къро, р-н. Младост, гр.София
 2. Летище София. Реконструкция, развитие и разширение. Нова терминална сграда
 3. Складово - производствена база с офис сграда У.П.И. I-38,39,49 в масив 111, в м. "Курт тепе", гр. Бургас
 4. Търговско-административна сграда с подземен паркингв У.П.И. I -3,11,12,13, кв.1, м. "Гробищен парк" гр. Бургас
 5. Автосервиз, търговски- учебен център  и администрация УПИ IV- 187, кв.1A," Република- 2" гр. София
 6. Ремонт, пристройка и преустройство на   хотелски комплекс "Олимп" УПИ II кв. 261 гр. Банско    
 7.  Ваканционна сграда с апартаменти за сезонно ползване в у.п.и. IV - 512, кв.2302, КК ''Слънчев бряг- запад'', община Несебър ;идентификатор по КК 51500.507.398, Блок 3
 8.  Пристройка и надстройка на нежилищна сграда в УПИ  IVЗА, "СОФИЯ ПРЕС" ,кв. 453, м"Центъра", гр.София
 9. Апартаментен хотел на ул. “Будапеща” № 3, УПИ VІІІ – 6, кв.506а, местност “Центъра- зона А-север”-укрепване
ДОКЛАД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Оценка за съответствие съгласно чл. 169, ал. 1, т.6 от ЗУТ на инвестиционен проект
 1.  МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС SAN STEFANO PLAZZA – София,  ул.”Сан Стефано”, кв. 547, м. Центъра, Зона – А, УПИ ІІІ
 2. Производствена и складова база на фирма "Технопанел". Подобект:  Административна сграда. Адрес: УПИ IX - 781,кв.46 НПЗ"Кремиковци"- с. Яна, район Кремиковци, гр. София
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ
Приемо предавателни, базови и релейни станции:
Дарис е осъществила надзор на множество– предавателни и релейни станции на Vivatel, GloBul, Мтел, включително и множество Комуникационни кули с височина от 18m до 54m.
Опита на Фирмата в изпълнение на дейността възлиза на девет (9) години. През този период фирмата осъществи надзор и осигури получаване на Разрешения за ползване за над 1800 базови станции. За обектите на мобилните оператори въведени в експлоатация след декември 2006г. ДАРИС е изготвила и заверила в Общините и Агенцията по кадастър Технически паспорти. За всички обекти Дарис е извършила и оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
Дарис е осъществила строителния надзор на външното електрозахранване на над 150 текомуникационни обекта – кабелни и въздушни линии Ср.Н.

Оптични трасета:
 1. Изтегляне на оптичен кабел на Министерски Съвет в участъка Пловдив – Хасково – Стара Загора – Сливен – Ямбол
 2. Магистрален оптичн кабел в сервитута на съществуващия транзитен газопровод за Македония в участъка на ВТ ГИС „Дупница” до ВТ ГИС „Гюешево” и на локален оптичен кабел до АГРС „Кюстендил”, находящ се на територията на общините: Дупница, Бобов дол, Невестино и Кюстендил, обл. Кюстендил
 3. Оптична кабелна линия за свързване на базова станция(трансмисионна точка 3010) на бул.”6-ти септември” 237 по ПОС, гр. Пловдив
 4. Оптична кабелна линия за свързване на Контролер за базови станции в УПИ  IV-229, кв.12а по плана на кв. „Т. Каблешков” и базова станция BTS 3008 на бул.”България” до блок 196 по ПОС, гр. Пловдив
 5. Магистрални и локални оптични кабели – северна магистрала от Междинна точка от трасето (МТТ) Кранов възел (КВ) „Батулци” – Междинна точка от трасето Кранов възел „Николаево” до Възлова точка (ВТ) Газоразпределителна станция (ГРС) „Плевен”
 6. “Локален оптичен кабел от междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) за газопроводно отклонение (ГО) ”Попово” точка от трасето (ТТ) АГРС ”Попово””
 7. „Локален оптичен кабел МТТ КВ за ГО”Русе – ТТ АГРС „Русе – Запад” и ТТ АГРС”Русе – Изток
 8. Магистрални и локални оптични кабели – Северна магистрала от възлова точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец” – междинна точка от трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци” до възлова точка (ВТ) автоматична газо – разпределителна станция (АГРС) „Търговище”
 9. Оптична мрежа в гр.София за квартали Люлин 6, 7, 8, 9 и 10, Хладилника, Красно село, Мотописта, Гоце Делчев, Възраждане, Зона Б5, Сердика
 10. Оптична GPON мрежа в гр.Пловдив за квартали Тракия 1,2 и 3
 11. Оптична GPON мрежа в гр.Бургас за квартали Лазур и Изгрев
 12. Оптична GPON мрежа в гр.Варна за квартали Младост и Възраждане
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Семейни хотели в гр. Созопол, УПИ VI и VII-5243, м.”Буджака”
Жилищна сграда, Външни В и К връзки, Външно електрозахранване и вертикална планировка. Адрес: ул. ”Манастирска” № 23
 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени