БГ  ENG
Начало За Нас Услуги Проекти Контакти
 
 
Tел. +359 2 415 3252 Факс +359 2 417 392
+359 898 656 522 e-mail office@daris.info
Услуги
   Проектантски услуги:
1. Проектантски услуги
 • Предварително инвестиционно проучване;
 • Задание за проектиране;
 • Изготвяне на идеен проект;
 • Изготвяне на технически и работни проекти;
 • Количествено стойностни сметки
 • ПБЗ/РПОИС
 • Ценообразуване / Площообразуване
   Консултантски услуги:
1. Надзор в проектирането и строителството
 • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти
 • Строителен надзор
 • Координатор по безопасност и здраве
2. Енергийна ефективност
 • Оценка за енергийна ефективност на инвестиционния проект
 • Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност
3. Управление на строително-инвестиционния процес
 • Варианти за изпълнение
 • Етапи
 • - Предварителни проучвания
  - Планиране на строителството
  - Проектиране
  - Възлагане на строителството
  - Строителство
  - Приключване и въвеждане в експлоатация
 • Обхват

   Бизнес Оценки:
Бизнес и приватизационни оценки

   Структурни фондове

 
Начало   |   За Нас   |   Услуги   |   Проекти   |   Контакти
© ДАРИС Всички права запазени